Woonzoek initiatief logo

Woonzoek initiatief

Woonzoek initiatief logo

Woonzoekinitiatief

Het woonzoekinitiatief is een kleinschalig pilootproject van een Hart voor Vluchtelingen vzw. Het iseen samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Wonen van de Stad Gent. Het project startte op eind 2022 en het is tot eind 2024 verlengd. We blijven samen zoeken naar meer structurele oplossingen en samenwerkingen.

De focus van het project ligt op duurzame woonoplossingen vinden voor mensen die volledig opeigen kracht niet aan de bak komen op de oververhitte huurmarkt in Gent en wijde omgeving.

Nochtans is een goede, stabiele woonplek voor langere tijd cruciaal voor je gezondheid, je welzijn,werk vinden en behouden, stabiliteit, rust in je hoofd (ook van de kinderen!), je sociaal leven,kortom je deelname aan de maatschappij!

Iets willen huren vandaag is een complexe, digitale selectieprocedure geworden met hoge eisen aanje inkomen (minstens 3X de huurprijs), je spaarpot (voor de huurwaarborg van 3X de huurprijs), je digitale en taalvaardige skills (huurprofielen invullen en motivatiebrieven schrijven). Daarnaast spelen ook culturele parameters nog steeds een doorslaggevende rol, jammergenoeg zelden in het voordeel van onze cliënten.

Dit project gaat met cliënten, die instromen via vaste kanalen, op maat aan de slag: zoveel mogelijk op eigen kracht / initiatief met een helpende hand waar nodig. De enige voorwaarde die we stellen is dat cliënten er echt voor willen gaan. We zijn nog een klein project: 2 halftijdse werkkrachten begeleiden gelijktijdig maximum 8 personen/gezinnen erg intensief. Het is de intensiteit van de begeleiding die ons uniek maakt in Gent!

We hoeven niet actief te zoeken naar cliënten. Die bereiken ons (jammergenoeg) met veel meerdan dat we kunnen bolwerken.

We zoeken wel actief naar huiseigenaren die echt ook met hun hart willen verhuren! Naast een eerlijke huurprijs en een woning die in orde is, zoeken we eigenaren die kansen willen geven, die echt een verschil willen maken in het leven van mensen en mensen het voordeel van de twijfel gunnen!

Garanderen we dat alles altijd tiptop gaat? Wij hebben geen glazen bol en kunnen dat helaas niet MAAR we doen er alles aan om zowel de eigenaren als de huurders te ondersteunen zodat alles goed verloopt!

Waarmee kan je ons nog helpen?

 Heb je zelf geen eigen woning te verhuren maar je kent wel mensen die dat wel hebben? Spreek hen over ons project, breng ons in contact met elkaar! We zijn te bereiken via wooncafe.ehvv@hotmail.com.

 Word vrijwilliger! We kunnen helpende handen binnen het project goed gebruiken. Dat kangaan van huizen zoeken op internet of via aanplakbiljetten op straat, cliënten mee begeleiden bij bezoeken van panden als extra paar ogen maar ook soms als persoon die mee het traject heen en terug doet, materiaal verzamelen eens er een woning gevonden is, hulp bij het verhuizen en installeren, technische bijstand voor als er zich kleine mankementen voordoen in huis, maar ook om af en toe eens contact op te nemen met cliënten om te zien hoe het allemaal loopt. Kortom voor iedereen wel iets!

 Borgstelling: Heel vaak krijgen we de vraag of we borg willen staan. Dit wil zeggen dat als bv. de huur eens niet/te weinig betaald kan worden of als er iets beschadigd raakte en de huurder het herstel niet kan betalen dat wij tussenbeide komen. Dit kunnen we enkel als we daar zelf ook de financiële buffer voor hebben. Als vzw zijn we afhankelijk van gulle gevers.
U kan een gift storten op rekening nummer: BE04 8901 5426 8831 met als mededeling ‘borgstelling bij verhuur’.

 Huurwaarborgfonds: het ocmw en het Vlaams huurwaarborgfonds bieden formules van huurwaarborgleningen aan die voordeliger zijn dan de banken. Niet voor iedereen zijn die formules haalbaar. Een eigen huurwaarborgfonds kan dan meer op maat van de cliënt werken. U kan een gift storten op onze rekening nummer: BE04 8901 5426 8831 met als mededeling ‘Huurwaarborgfonds’

Bij elke gift vanaf 40 euro kan u een fiscaal attest ontvangen! Dit is een fiscaal voordeel van zo'n 45%. Mooi meegenomen een broodnodig!
Noteer ook even je rijksregister nummer in de mededeling of stuur ons een mailtje. Zo kan onze penningmeester je zeker terugvinden om je attest te bezorgen!

#wijvolharten en jij ook!

Een Hart voor Vluchtelingen gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren.