Woondroom logo

Woonzoek initiatief van EHVV vzw

Wat voorafging?

2020 - eerste daklozentelling: 1873 dak en thuisloze mensen in Gent waarvan 401 kinderen

2022 - Geen enkel mens op straat actie - ‘30 eisenbundel’

2023 - tweede daklozentelling 2490 dak en thuisloze mensen in Gent waarvan
17% jonger is dan 18j.


Wekelijks zien we mensen dakloos worden. Dagelijks worden we binnen de werking met de neus op de feiten gedrukt: de wooncrisis krijgt een gezicht.

Nochtans is wonen een grondrecht en heeft een woonplek een directe invloed op gezondheid, welzijn, (vinden en behouden van) werk, deelname aan de maatschappij….

Net omdat wij binnen de dagelijkse werking de wooncrisis als het ware in de ogen kijken, zijn we des te vastberaden om ons vast te bijten in de woonproblematiek - als een pitbull... we lossen niet!

Onze woondroom is geboren, onze missie duidelijk:

‘iedereen een dak boven ’t hoofd. Iedereen een thuis’.

Dit doen we door gelijktijdig in te zetten op zoveel mogelijk verschillende woonoplossingen:

Een Wooncafe, een Woonzoekinitiatief, Benutten van tijdelijke leegstand, Hartelijke huiseigenaren vinden, Signaalfunctie aan het beleid.

Wooncafé

In het wooncafé helpen/versterken we mensen in het zelfstandig op zoek gaan naar een woning door het in kaart brengen van hun (woon)situatie, hun reeds ondernomen stappen, hun huurbudget en zoekregio scherp te stellen, door een huurcv op te maken, zoekapp’s te installeren. Daarnaast nemen we praktische informatie samen door en geven die ook mee. Dit aan de hand van enkele afspraken. Mensen worden geholpen tijdens de afspraak en gaan nadien zelfstandig aan de slag. Door de opstart van het woonzoekinitiatief is het wooncafé even op een lager pitje gezet tot het najaar 2023. Vanaf november 2023 werd dit terug goed op gang getrokken en zal dit nog uitgebouwd worden. Er werden 16 cliënten geholpen.

Woonzoekinitiatief

Het woonzoekinitiatief ging eind 2022 van start! Dit is (nog) een kleinschalig pilootproject van een Hart voor Vluchtelingen vzw. Het is een samenwerkingsovereenkomst met de Dienst Wonen van de Stad Gent. Het project loopt al zeker tot eind 2024. Binnen dit project gaan 2 halftijdse woonzoekers intensief samen met de cliënten de zoektocht naar een woning aan. Cliënten worden in elke fase (zoeken, afspraken maken, bezoeken, kandidaturen, contract, alle administratie) ondersteund op maat van hun behoeftes. Na het vinden van een nieuwe thuis blijven cliënten omarmd met materiële en praktische hulp/helpende handen. In 2023 werden 21 cliënten (alleenstaand met of zonder kinderen - gezin) intensief begeleid in hun zoektocht en 12 cliënten vonden een duurzame woonoplossing! Om de zoektocht en het registreren/documenteren van de zoektocht vlotter te laten verlopen, is er nood aan een eigen IT-tool: de Timmotool. In juli 2023 kregen we positief nieuws: er zijn voldoende middelen om een basistool te ontwikkelen. De opstartfase van de toolontwikkeling ging van start in het najaar van 2023 en zal doorlopen in 2024.

Ondanks de krapte op de huurmarkt is er veel leegstand. EHVV ziet in leegstand een kans om mensen tijdelijk een woonplek te bieden als rustpunt om een meer duurzame woonoplossing te blijven zoeken.

In 2023 ging SoGent de samenwerking aan met EHVV voor het tijdelijk beheer van 4 woningen voor grote gezinnen. Samen met vele vrijwilligers en Domus Mundi werden de woningen conform gezet en zo vonden 4 gezinnen of 19 personen een tijdelijke veilige plek. Daarnaast zochten we voor deze gezinnen verder naar een duurzame oplossing. 1 gezin is reeds uitgestroomd. Voor de anderen zoeken we nog naar een woning.

Signaalfunctie aan het beleid

In onze dagelijkse werking horen we veel, zien we veel en worden we met heel uiteenlopende zaken geconfronteerd. Onze werking is als het ware ‘het parkietje’ in de mijn. We blijven niet aflatend knelpunten/tekortkomingen signaleren maar ook mogelijke oplossingen/kansen aanreiken! We zetten in op een open en frequente communicatie met het college van Burgemeester en schepenen en de verschillende kabinetten maar als we overtuigd zijn dat er meer nodig is gaan we breder. In 2023 deden we dit zo, in 2024 doen we zo verder.


Hartelijke huiseigenaren vinden

In 2023 telde de vzw reeds 15 eigenaren die al dan niet met tussenkomst van EHVV willen verhuren aan onze starters/herstarters. In 2024 staan ze in de spotlights!

Weet je van een huis/appartement of kamer/studio dat te huur staat?
Contacteer onze woonzoekers via ons onthaal op
dinsdag of donderdag nm op 09/328.41.24
Een Hart voor Vluchtelingen gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren.