Vacature voor perspectief begeleiding, project HUIS 4B

vrijdag 23 december, 2022

D0155762 2 A9 A 4 F71 A0 B4 9 D42696 CB173

Stad Gent biedt met het project Opvang en Oriëntatie (O&O) Middenveld de kans om mensen zonder wettig verblijf te begeleiden naar een duurzaam perspectief.

Een Hart Voor Vluchtelingen vzw heeft een convenant met Stad Gent om hieraan te werken.

Een hart voor vluchtelingen vzw heeft ondertussen twee opvanghuizen. Binnen deze huizen voorzien we 24/24u opvangplaatsen voor 12 derdelanders (vrouwen) zonder wettig verblijf. Deze vrouwen willen werken aan een duurzaam, reëel en wettig perspectief.

Dit kan zowel het perspectief op wettig verblijf in België, in een ander land als een vrijwillige terugkeer naar het thuisland zijn. Hiertoe wordt een individueel plan per cliënte opgemaakt.

We streven naar een verblijf waar onze cliënten in de eerste plaats veiligheid, stabiliteit en rust kunnen vinden zodat er ruimte komt om te werken aan een toekomst en persoonlijke ontwikkeling.

We werken voor deze cliënten en binnen hun traject al samen met vertrouwenspersonen, vrijwilligers, juristen en juridische medewerkers. Ons ‘comité’ of kernteam neemt nieuwe aanvragen en de opstart van opvang voor haar rekening.
De ontbrekende schakel ben jij.

We zoeken een:

Perspectiefbegeleider (v/x/m), fulltime

In onze convenant staat het als volgt:

“Je staat in voor aanklampende begeleidingstrajecten op maat. Jouw begeleiding sluit waar nodig/mogelijk aan op bestaande hulpverlening, waarbij de perspectieven (en de drempels die deze in de weg staan) van de cliënten in kaart worden gebracht en aangepakt worden.

Je activeert de cliënten om binnen en buiten de opvang actief deel te nemen aan activiteiten die aanleunen bij zijn/haar interesse en belangrijk kunnen zijn binnen de perspectieven.”

Dit betekent dat jij:

- voor en met een cliënte die in opvang komt, na overdracht van het kernteam, een stappenplan zal uitstippelen.

- kansen blijft aanreiken en het proces vasthoudt en mee stuurt. Het betekent ook dat je het welzijn en de veiligheid van onze cliënten bespreekbaar maakt en houdt.

- het juridische proces van A tot Z opvolgt en de administratie hiervoor (mee) in orde brengt. Tussendoor informeer je de ind. cliënte en bespreek je met haar de volgende stappen die gezet kunnen/moeten worden.

- instaat voor het goede samenleven in de opvanghuizen. Je bent dan regelmatig aanwezig ter plekke.

- aanspreekpunt bent voor elke cliënte en voor haar vertrouwenspersoon. Zij kunnen bij jou terecht met vragen over verschillende thema’s (dagbesteding, vrije tijd, gezondheid, financiën, …).

Volgende zaken zal je zelf mee vorm geven:

  • ondersteuning voor de vertrouwenspersonen (vorming, coaching, intervisie, …). Dit gebeurt op een participatieve manier én in overleg met je coördinator/ het kernteam.

  • verder uitwerken van een gebruikersovereenkomst en huishoudelijk reglement.

  • aan de slag gaan met wat er vanuit de cliënten en vertrouwenspersonen naar boven komt.

(rond samenleven, groepsuitstappen, persoonlijke ontwikkeling, …)


Je volgt relevante overlegplatformen en infomomenten op.

Je vormt een tandem met je coördinator, Evelyne.
Het eerste jaar krijg je de tijd om je in te werken en waar nodig opleiding en vorming te volgen.

Profiel

!! Belangrijk !!
Je kan bij aanwerving een recent uittreksel uit het strafregister, model 2 voorleggen.

Je staat uiteraard open voor diversiteit.

Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Je kan omgaan met diverse persoonlijkheden en problematieken; dit betekent ook dat je integer bent en respectvol omgaat met mensen.
Je hebt affiniteit met thema’s als slachtofferschap, rouw- en traumaverwerking, copingstrategieën, …

Je blijft alert en rustig in moeilijke en onverwachte situaties en hebt een stevig relativeringsvermogen. Je bent sterk in (professionele) zelfreflectie en hebt een groot zelfbewustzijn.

Je kijkt verder dan het gedrag van de cliënten; je bent oprecht nieuwsgierig, blijft zoeken naar lichtpuntjes en pikt in op onuitgesproken vragen.

Je hebt voldoende ervaring en voeling met individueel begeleidingswerk, groepsbegeleiding en teamwork. Je bent je bewust van mogelijke noden bij onze groep zeer kwetsbare vrouwen.

Je hebt een vlotte communicatiestijl en een open en waarderende houding in het algemeen.

Je kan diplomatisch en inspirerend werken met zowel de cliënten als met b.v. externe diensten.

Je hebt een oplossingsgerichte en proactieve ingesteldheid en een sterke zin voor verantwoordelijkheid. Daarnaast werk je samen op een constructieve en positieve manier.

Je werkt zelfstandig, planmatig en resultaatgericht. Je kan structuur in tijd, ruimte en prioriteit aanbrengen bij het aanpakken van situaties.

Je hebt een (bachelor)diploma in een sociale of menswetenschappelijke richting en/of je hebt waardevolle ervaring. Inzicht, motivatie en juiste attitudes zijn doorslaggevend.

Heb je kennis van de (lokale) sociale kaart en van rechtenverkenning, dan is dat een groot pluspunt. Anders zorgen we er samen voor dat je deze onder de knie krijgt.


Talenkennis:

Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven)

Goede kennis van het Frans en het Engels (spreken en begrijpen).

Andere talen zijn zeker een pluspunt.


Wij bieden

Een tewerkstelling van 3 jaar (verlengbaar bij verderzetting subsidies), fulltime, gemiddeld 38u/week.

Uitzonderlijk zal je avond- en weekendwerk doen (er is geen permanentie nodig).

Flexibele werkuren en werkplekken. Thuisbasis is De Olijfboom, Forelstraat 37, 9000 Gent. Je wordt door vzw Een hart voor vluchtelingen aangeworven.

Verloning volgens P.C.329.1 - overname van relevante anciënniteit is bespreekbaar.
Terugbetaling woon-werkverkeer.
We stellen een laptop en gsm ter beschikking voor je werk.

Rijbewijs B en eigen wagen zijn een pluspunt.

Procedure

Rekening houdend met onze cliënten: vrouwen met een soms zeer traumatische achtergrond (oorlog, vluchtverleden, misbruik en/of mensenhandel, ... ) gaan we op zoek naar de best passende kandidaat.

Stuur een gemotiveerd schrijven naar: sollicitaties.ehvv@gmail.com,

ten aanzien van Evelyne Huughe, coördinator.

Een eerste selectie gebeurt o.b.v. de ingestuurde kandidaturen. Weerhouden sollicitanten krijgen in de loop van december een afspraak voor een interview. Elke kandidaat krijgt een opdracht om uit te werken tegen het interview. Na het interview wordt een definitieve keuze gemaakt.

Vragen omtrent procedure of takenpakket? Neem telefonisch contact op met Evelyne Huughe, via EHvV/ De Olijfboom op tel: 09/328.41.24 (dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens in de namiddag).


Een Hart voor Vluchtelingen gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren.