Onze visie

De Olijfboom in de Forelstraat is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor nieuwkomers en kwetsbare Gentenaren, waar het eerste contact plaatsvindt. De weggeefwinkel is de spil en de koffie staat altijd warm. Via giften en sponsoring proberen we een gevarieerd en kwalitatief aanbod te realiseren.

Voor ons staat zelfredzaamheid centraal en gelijkwaardigheid en respect zijn de waarden die we hierbij hanteren. Samen met een team vrijwilligers begeleiden en gidsen we kwetsbare mensen naar een zelfstandig en beter leven. We bieden materiële steun én hebben aandacht voor het morele en emotionele welzijn.

Het doel is om op maat en tempo van het individu te werken en in te zetten op diens krachten en noden. We trachten hen sterker te laten worden zodat ze kunnen participeren in de samenleving. Onze bezoekers worden aangemoedigd om terug te durven verlangen en te dromen.

Tot slot zetten we in op integratie en verbinding en strijden we tegen vooroordelen. We werken ook aan het sensibiliseren van stedelijke, Vlaamse en nationale overheden en het brede publiek. In een maatschappelijke context die vaak niet uitnodigend is of zelfs vijandig kan zijn, staat De Olijfboom/EHVV voor een oase van vriendschap en solidariteit.

Acties zoals #geenenkelmensopstraat, #wijvolharten, #dearmsteweek,… zijn uitingen van bovenstaande objectieven waar we naar streven. Een Hart voor Vluchtelingen heeft met haar unieke werking een onontbeerlijke plek verworven in Gent.