Woonzoekinitiatief van start

Wednesday 8 March, 2023

Half februari meldde een eerste cliënt zich aan en startte de zoektocht naar een geschikte woonplek.

Het woonzoekinitiatief werd opgestart door Een Hart voor Vluchtelingen en WoongiftGent. Half januari ging de eerste voltijdse woonzoeker aan de slag. De aanwerving voor de tweede deeltijdse woonzoeker is volop aan de gang.

Op dit moment zoeken we nog volop onze weg om alles in goede banen te leiden. Omdat we een intensieve begeleiding nastreven, gebeurt de aanmelding via vaste partners. De instroom verloopt nu nog druppelsgewijs. Telkens er tijd en ruimte vrijkomt, stroomt een nieuwe cliënt in.