Vacature Woonzoeker

Thursday 17 November, 2022

Het project ‘Woningzoeken’ is een samenwerkingsverband tussen de vzw Een hart voor vluchtelingen, Woongift Gent vzw, het Gents Solidariteitsfonds, Stad Gent en OCMW.

Samen willen we het recht op wonen helpen garanderen.

We doen dit voor mensen die:

 • dakloos zijn of dreigen te worden,

 • verblijven in een opvanginitiatief,

 • een uithuiszetting boven het hoofd hebben hangen,

 • gezinshereniging willen en/of nood hebben aan een grotere woning,

 • onvoldoende draagkracht voor het zoeken van een andere woonst.

Van alle woningzoekers zijn dit de mensen die het minste kans maken om een woning te vinden op de private markt, terwijl een kwalitatieve en betaalbare woning zo fundamenteel is voor het welbevinden en de slaagkansen in onze samenleving. Zonder woonst gaat te veel energie naar simpelweg overleven. Er blijft dan geen mentale ruimte over, het hypothekeert kansen.

Omdat we overtuigd zijn dat deze kansen kunnen keren, mits extra hulp zoeken we:

2 ondersteuners Woonzoekinitiatief (v/x/m), halftijds

gedurende 1 jaar, verlengbaar afh. van subsidies


Jouw taken:

 1. Intakegesprekken met aangemelde gezinnen, koppels of alleenstaanden.

 2. Mee zoeken naar een geschikte en betaalbare woning. Dat betekent:

* helpen zoeken, oa via internet, naar geschikte en betaalbare woningen of appartementen

* eerste contactname doen met de verhuurder, immokantoor

* de cliënten ondersteunen voor een bezoek aan een immokantoor of bezichtiging van de woning ter plaatse,...

* waar nodig ondersteuning bieden bij het in orde brengen van contracten, huurwaarborg e.a. administratieve zaken.

 1. Doorverwijzing naar en samenwerking met de Woonwijzer Gent en andere welzijnsorganisaties.

 2. Volgen van relevant overleg, stuurgroep, …

 3. Signalen bundelen - signaleren aan stuurgroep + lokale overheid

Bij het vinden van een woning worden de cliënten integraal ondersteund in samenwerking met de doorverwijzer.

Verder:

 • help je de drempels die onze cliënten ervaren wegwerken

 • probeer je drempels en vooroordelen bij verhuurders weg te werken, hen te overtuigen, …

 • volg je relevante overlegplatformen en netwerken op.

 • vorm je een stevig team met je coördinator, Evelyne en andere betrokkenen.

 • ga je op zoek naar/ put je inspiratie uit andere woon(zoek)initiatieven.

Voor het komende jaar focussen we ons op de bovenstaande taken. Bij verlenging van het project sta jij samen met je collega ‘Woonzoeker’ in voor het uitbouwen en ondersteunen van een vrijwilligersgroep die het woonzoek-initiatief aanvult.

Profiel:

!! Belangrijk !!

Je kan bij aanwerving een recent uittreksel uit het strafregister voorleggen - model 2.

 • Je staat uiteraard open voor diversiteit.

 • Je hebt een authentieke, onbevooroordeelde houding t.a.v. cliënten en derden. Je kan omgaan met diverse persoonlijkheden; dit betekent ook dat je integer bent en respectvol omgaat met mensen.

 • Je bent een creatieve denker en een pragmatisch persoon – je werkt resultaatsgericht.

 • Je kan vlot contacten leggen en een vertrouwensrelatie opbouwen met mensen met een diverse socio-economische en etnisch culturele achtergrond, mogelijke partners en verhuurders. Je kan onderhandelen en partnerschappen aangaan.

 • Je bent administratief sterk en je werkt efficiënt.

 • Je bent een doorzetter en neemt makkelijk initiatief.

 • Internet en online zoekertjes hebben geen geheimen voor jou. Je vindt vlot je weg op de woonmarkt. Je bent en blijft op de hoogte van veranderingen in de reglementering rond huisvesting al dan niet in combinatie met de migratiewetgeving.


We zoeken iemand met min. diploma secundair onderwijs. Inzicht, motivatie en juiste attitudes zijn doorslaggevend.

Heb je kennis van de regels op de woonmarkt, de (lokale) sociale kaart en van rechtenverkenning, dan is dat een groot pluspunt.


Talenkennis:

Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven)

Goede kennis van het Frans en het Engels (spreken en begrijpen).

Andere talen zijn zeker een pluspunt.


Wij bieden

Een tewerkstelling voor 1 jaar (verlengbaar bij verderzetting subsidies), halftijds (1 fulltime verdeeld over 2 mensen).

Nu en dan zal je avond- en weekendwerk doen (er is geen permanentie nodig).

Flexibele werkuren en werkplekken.

Thuisbasis is De Olijfboom, Forelstraat 37, 9000 Gent. Je wordt door vzw Een hart voor vluchtelingen aangeworven.


Verloning volgens P.C.329.1 - overname van relevante anciënniteit is bespreekbaar.

Terugbetaling woon-werkverkeer.

We stellen een laptop en gsm ter beschikking voor je werk.

Rijbewijs B en eigen wagen zijn een pluspunt.


Procedure

Stuur ten laatste 10.12.2022 een gemotiveerd schrijven naar: Sollicitaties.ehvv@gmail.com

ten aanzien van Evelyne Huughe, coördinator.


Een eerste selectie gebeurt o.b.v. de ingestuurde kandidaturen. Weerhouden sollicitanten krijgen in de week van 20 december een afspraak voor een interview.

Na het interview wordt een definitieve keuze gemaakt.

Opstart is voorzien in januari 2023.


Vragen omtrent procedure of takenpakket? Neem telefonisch contact op met Evelyne Huughe, via EHvV/ De Olijfboom op tel: 09/328.41.24 (dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag, telkens in de namiddag).