Projecten met een hart

Projecten met een hart2021-07-02T20:13:59+00:00

Elke hulpverlening begint bij het onthaal. De bezoeker meldt zich aan met een doorverwijzing en wordt ingeschreven. Sinds we de corona maatregelen volgen is dit op afspraak. 

Aan de hand van een babbel probeert het onthaal de noden en behoeften van de bezoeker te achterhalen, zodat gepaste hulp kan worden opgestart. Dit proces gaat niet altijd even vlot, maar meestal slaagt men erin de juiste noden te achterhalen en van start te gaan. 

Sinds de lockdown hebben we een directe samenwerking opgebouwd met het OCMW, outreachend werk (straathoekwerk), Jobteam en andere diensten. 

De bezoekers worden na het onthaal doorverwezen naar de weggeefwinkel. 

Bezoekers zijn natuurlijk ook steeds welkom op alle activiteiten en feesten.

De werkgroep Warme Harten begon oorspronkelijk als een werkgroep individuele begeleiding.

De noden van onze bezoekers, zo werkt opgemerkt, zijn niet meer dezelfde als
toen de vzw pas begon. Ook deden vrijwilligers steeds meer kennis en expertise op in wat ze doen en groeien ze mee met de nieuwkomers (ondertussen zijn het al mede-Gentenaars).

We ondersteunen hen bij hun zoektocht naar een woning.
Dit kan heel ruim gaan. We leggen steeds heel sterk de nadruk op zelfredzaamheid, indien de persoon een kwetsbaar profiel heeft, zoeken we de juiste ondersteuning.

De werkgroep Warme Harten wil ook de stem van de nieuwkomer zijn, ze schrijven de maatschappelijk medewerker van het OCMW of andere betrokken dienst aan om hen te motiveren deze mensen te helpen en werken ook samen met dienst Wonen van Stad Gent (zo wonen ze maandelijks de werkgroep huisvesting voor vluchtelingen bij en bouwen zo mee aan een betere hulpverlening).

Veel nieuwkomers hebben uitzonderlijke talenten. EHVV probeert deze zoveel mogelijk in te zetten in de werking, maar dat is niet altijd mogelijk.
Mensen met een passie voor stof, wol, naald en draad hebben met Manous echter wel het goede adres gevonden.

De werkgroep Manous (‘Ma’ van Marijke en ‘nous’ van wij in het Frans) is een naaiatelier, dat aan een collectie van feestvlaggetjes, kussens, gordijnen, .. werkt.
De collectie wordt verkocht ten voordele van de vzw.
Niet alleen ervaren naaisters kunnen terecht in het naaiatelier. Nieuwkomers die willen naaien kunnen beroep doen op de deskundige begeleiding van Marijke.

De nieuwkomers doen bovendien ook kleine herstellingen en stofferen.

Woepie Watoto is de kinderwerking van Een Hart voor Vluchtelingen.
In 2016 en 2017 werden er maandelijks activiteiten en uitstappen georganiseerd door de vrijwilligers van Woepie Watoto, gezien men toen ook de nodige middelen had hiervoor.

In 2018 koos de werkgroep ervoor (gedwongen, wegens een lager budget) om kleine activiteiten te voorzien voor de kinderen tijdens de openingsuren van de Olijfboom.

Daarnaast kunnen kinderen ook samen met de vrijwilligers een pakket kiezen, voorzien van speelgoed en schoolmateriaal, terwijl hun ouders hun starterspakket kiezen.

Heden: we voorzien 2e hands speelgoed het hele jaar door.
September en December zijn er enkele hoogdagen, zo krijgen meer dan 250 kinderen een boekentas met alles erop en eraan, ook voor de sint krijgen meer dan 200 kinderen een nieuw cadeau!

Bij EHVV willen we mensen ontmoeten! Praten, er zijn voor elkaar! De lange zwarte tafel in de ontmoetingsruimte is een plek waar iedereen welkom is! Verschillende kleuren stoelen symboliseren dat ook wij niet allemaal hetzelfde zijn.
Koffie, thee en water met of zonder smaakje zijn er altijd! We proberen ook soep, een fruitje of een koekje te voorzien. Wij ont-moeten* elkaar heel graag!
Naast de ontmoetingen tijdens de openingsuren, proberen we mensen ook zo vaak mogelijk samen te brengen. Dit kan een feest zijn maar ook een afscheid. Een verjaardag of een verwenmoment voor vrouwen.

* Ont-moeten: We halen de woorden uit elkaar want het niet moeten zorgt voor ruimte!

Ruimte voor een gesprek, een vraag of een activiteit. We moeten niks maar willen wel!

We zorgen ervoor dat elke activiteit groeit uit de noden of de wil van de deelnemers. We ont-moeten en zijn er voor elkaar.
Door de coronamaatregelen is de ontmoetingsplek (tijdelijk) verdwenen, enkel het team vrijwilligers ont-moet elkaar 3 keer per week.

Niet alle donaties zijn bruikbaar in de doorgeefwinkel.

De werkgroep Vintage en Recycle zorgt ervoor dat ook dit materiaal een nieuwe bestemmingkrijgt, door het te koop aan te bieden op rommelmarkten, via internet,… of naar de kringloopwinkel te brengen.
Met de opbrengst wordt materiaal aangekocht in functie van dringende noden zoals luiers, toiletgerief, schoolmateriaal, enz…
Dit alles gebeurt met het grootste respect voor de donateur en het materiaal.

Een startpakket voorzien is 1 ding maar hoe krijg je het naar huis?  Victoria Deluxe schonk ons een camionette en enthousiaste vrijwilligers verzorgden al meer dan 500 verhuizen.

Bezoekers maken een afspraak bij het onthaal of de chauffeur en mits een kleine vergoeding helpen we met het vervoer.

De buddywerking brengt nieuwkomers en Gentenaars samen.
Door de jaren heen hebben veel nieuwkomers een netwerk uitgebouwd.

Ze kennen elkaar via de ontmoetingsruimte of de activiteiten.
De nieuwkomers komen in een compleet nieuwe omgeving terecht. Ze kennen vaak de gewoontes niet, hebben geen netwerk en moeten hun plaatsje zoeken in deze maatschappij.

Gentenaars kunnen hen hierbij helpen, door hen wegwijs te maken in Gent en hen te ondersteunen bij praktische zaken.
We hebben momenteel geen coördinatie rond het buddywerk.

We gaan zoals bij de opstart van EHVV toch even een kleine sprong maken in het duister… Dat enkel om mensen eten te geven. Ik denk dat we er allemaal van overtuigd zijn dat dit een basisrecht zou moeten zijn.
Maar momenteel zijn er mensen dat geen eten genoeg hebben om hun familie te onderhouden.
Geen elektriciteit toevoer. Enkel 3 ampère per gezin. Dat is genoeg voor licht en 1 frigo. Geen tv of wasmachine kan aangesloten worden.
Huizen moeten hersteld worden of in het slechtste geval opnieuw worden opgebouwd.
Sommige van de overlevende familieleden staan er moederziel alleen voor! Duizenden zielen liggen nog steeds onder het puin en beetje bij beetje is het leven zich aan het heropbouwen.
We zijn actief in Raqqa, een stad in Syrië.
Een vrijwilliger ter plaatse is al maanden aan de slag om de meest kwetsbare mensen op te sporen. Hij zorgt ervoor dat het geld dat we kunnen opsturen ook terecht komt. Voorlopig gaat dit over kleine hulpverlening; voedselpakket, aankoop dekens en kledij.
Er zijn ook geen ziekenhuizen, als je echt ziek bent moet je naar Aleppo reizen, da’s zo’n 500 km. Nu zo’n 7 uren reizen met de auto. De heropbouw van de stad is meer dan nodig om opnieuw een leven te kunnen opbouwen.
Ook in AFGHANISTAN hebben we reeds 3 families geholpen.

Via onze vrijwilligers hier hebben we contact met de families en proberen we samen met hen stapjes vooruit te zetten om hun leven terug te kunnen opbouwen.

Dit project heeft als doel Nederlands te oefenen, al dan niet op afstand.
Het is op gang gebracht door een vrijwilliger die een mama van een Syrisch gezin wou ondersteunen met taal in corona tijden.
Er zijn veel nieuwkomers die worstelen met de taal. Hun oefenkansen zijn eerder gering.
Er zijn veel mensen/vrijwilligers/gepensioneerde leerkrachten die iets willen betekenen maar hun tijd eerder beperkt is en zij zich op deze manier ook niet hoeven te verplaatsen om iets betekenisvol te kunnen doen. Dus waarom dat niet aan elkaar koppelen?!
Taal is een heel belangrijke factor in het integratieproces. Het durven spreken en begrepen worden geeft het zelfvertrouwen een enorme boost.
We vinden het belangrijk een goede match te maken tussen de “aanbieder” (die wij “praatmaat” gaan noemen) en degene die Nederlands wil oefenen zodat er ook een vertrouwensband kan ontstaan. Zo wordt de kans op afhaken kleiner en leren zij elkaar ook kennen.
Dit project staat nog in zijn kinderschoenen. De bedoeling is dit toegankelijk te maken via de website voor beide partijen.

Heb je intressse? Stuur een mail naar info@ehvv.be en wij sturen jou een invulformulier en zoeken een match.

Honderden bezoekers leven gescheiden van hun gezin of familie. Indien er een gezinshereniging mogelijk is, proberen we zo goed mogelijk te helpen. Niet alleen door de afspraken te regelen met en voor de overheidsdocumenten. Maar ook op andere manieren. De Advocaat helpt met de procedure. Wij helpen vaak met een vliegtuigticket of overnachting tijdens de reis naar België.

Doordat we bezig zijn met basiswerk en dagelijks in contact komen met nieuwkomers, hebben we ook een goed zicht op de noden en behoeften van de mensen en de hiaten in de reguliere hulpverlening.
De VZW vindt het belangrijk om alle signalen die we opvangen, te verzamelen en te signaleren aan de betrokken diensten en het beleid.

We blijven de kampen bevoorraden indien we de materialen voorhanden hebben. Elke mens verdiend een waardig bestaan, elke mens heeft rechten. Het is verschrikkelijk te beseffen dat duizenden mensen vast zitten in kampen die mensonwaardig zijn. Ze hebben geen toegang tot stromend water of elektriciteit. Kinderen hebben geen onderwijs en vele van hen hebben ook geen toekomstplannen. Door materialen mee te mogen geven via organisatie: Belgium AID network proberen we een klein verschil te maken voor deze mensen.

Gent Zonder Grenzen is het initiatief van een groep geëngageerde Gentenaars die de krachten bundelen voor een humaan vluchtelingenbeleid.

NU IS HET AAN ONS

Helpen helpt! Ieder van ons heeft een hart: een hart voor vluchtelingen, een hart voor wie het moeilijk heeft, een hart voor onze medemens. En velen willen zich dan ook inzetten om het leven van mensen in moeilijkheden beter te maken. Ook bij EHVV kan je daarvoor terecht. Hoe? Door je in te zetten als vrijwilliger, door mee te werken met de werkgroepen, door spullen te doneren of door ons financieel te ondersteunen. Help jij ons mee?

VRIJWILLIG
SCHENK