Benefiet2019-11-04T14:16:14+00:00
KOOP HIER JE TICKETS

‘Een hart voor vluchtelingen’ is een jonge Genste vzw gevestigd in De Olijfboom in de Forelstraat 37. Deze krachtige werking ondersteunt zowel nieuwkomers als kwetsbare Gentenaars in het nemen van een (nieuwe) start of tijdens een moeilijke levensfase.

Elk openingsmoment komen tientallen mensen langs die zowel op materieel als psychosociaal vlak ondersteund worden. Zo’n 40-tal vrijwilligers (zowel Gentenaars, mensen van rond Gent als nieuwkomers) ontvangen op een warme en gastvrije manier mensen in nood. Verbindingen tot stand brengen is waar zij naar streven!

Dikwijls verwijzen reguliere diensten als het OCMW en het CAW mensen door naar deze hartelijke plek.

De vzw wil de opbrengst van het benefiet vooral inzetten voor het organiseren van kwaliteitsvolle ontmoetingsmomenten tussen nieuwkomers (vluchtelingen), vrijwilligers, andere Gentenaars, … én voor de verdere uitbouw van de materiële ondersteuning en de zoektocht naar betaalbare huurwoningen.

KOOP HIER JE TICKETS