Loading...
Projecten met een hart2020-11-19T19:52:24+00:00

Als buddy focus je vooral op niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en gezinnen. De bedoeling is om jongeren wegwijs te maken in Gent en samen met
hen op zoek te gaan naar o.a. leuke vrijetijdsactiviteiten, e.d.
Ook ondersteunen wij gemiddeld 12 gezinnen, we bieden steun bij een nieuwe start.
Dit met het nodige overleg met officiële diensten en op basis van zelfredzaamheid.

Wij zijn nog steeds opzoek naar buddy’s!

geeft kinderen de kans om in een veilige omgeving te genieten, luisteren, zingen, dansen, knutselen…
We zijn nog steeds opzoek naar vrijwilligers voor deze werkgroep!

Het transportteam helpt bij de verschillende verhuizen.

Dit team zorgt ervoor dat alle materialen uit donaties op de juiste plek belanden. Niet alles is echter bruikbaar voor de doelgroep. Soms dringt een herbestemming zich op of wordt het te koop aangeboden. Met de opbrengst worden prioritaire materialen aangekocht in functie van dringende noden zoals pampers, toiletgerief, schoolmateriaal,…

Een 8 tal vrijwilligers waarvan 4 nieuwkomers hebben elke donderdag van 14h30 tot 17h30 een creatief moment!
Ze hebben een eigen collectie handmade materialen zoals feestvlaggetjes, speelmatten enz…
Meer info? evelyne@ehvv.be

Dit team helpt mensen bij het vinden van een nieuwe thuis, met ondersteuning, de juiste informatie en doorverwijzing.

NU IS HET AAN ONS

Helpen helpt! Ieder van ons heeft een hart: een hart voor vluchtelingen, een hart voor wie het moeilijk heeft, een hart voor onze medemens. En velen willen zich dan ook inzetten om het leven van mensen in moeilijkheden beter te maken. Ook bij EHVV kan je daarvoor terecht. Hoe? Door je in te zetten als vrijwilliger, door mee te werken met de werkgroepen, door spullen te doneren of door ons financieel te ondersteunen. Help jij ons mee?

VRIJWILLIG
SCHENK